Menu

Duyurular


Gaz Ölçüm Destek Personeli

SİRKÜLER NO: 23.1 / 563-398 = 06/09/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.09.2022 tarih ve 2767/631/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü  tarafından 05.09.2022 tarih ve 605944 sayılı Odamıza  gönderilen  Ekteki yazıda, 01.02.2022 tarih ve 31737sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği" ile ilk defa "Gaz Ölçüm Destek Personeli" ünvanı ihdas edildiği , gaz ölçüm destek personelinin yetkilendirmeleri kapsamında 09-14 Mayıs ve 23-28 Mayıs tarihleri arasında iki ayrı seminer düzenlendiği ve bu seminerler sonrasında 20.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrasında başarılı olan gaz ölçüm destek personeli adaylarına Gaz Ölçüm Destek Personeli Yetki Belgeleri düzenlenerek yetkilendirme işlemleri gerçekleştirildiği,

Gaz ölçüm destek personelinin yetki ve sorumluluklarının, bu kapsamda tesislerde gaz ölçümü gerçekleştirecek gemi ve su araçlarında, gaz ölçüm uzmanı tarafından ilgi Yönetmelik Ekinde yer alan Gazdan Arındırma Belgesi'nde sürekli ve periyodik ölçümün gerektiğinin belirtilmesi durumunda, gazdan arındırma belgesinin düzenleyen gaz ölçüm uzmanı tarafından periyodik ölçümleri yapması için gaz ölçüm destek personeli atanabileceği,

Periyodik ölçümlerin yalnızca Gaz Ölçüm Destek  Personeli tarafından gerçekleştirilmesini gerektirecek bir sorunluk bulunmamakla birlikte, bu ölçümler gaz ölçümü gerektiren mahallerde ilgi Yönetmelik çerçevesinde ilgili kapalı alanlar için  sıcak çalışmaya uygunluk belgesi veya soğuk çalışma veya emniyetli giriş için uygunluk belgesi ile periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formunun düzenleneceği, Gaz Ölçüm Destek Personeli tarafından, hiçbir durumunda ilgi Yönetmelik Gazdan Arındırma Belgesi düzenlemeyeceği,

Diğer taraftan, gemi ve su araçlarının gazdan arındırma faaliyetlerinin elektronik ortamda yürütebildiği TURGUTREİS-GSVP-GAS sisteminde, gaz ölçüm destek personelinin de bu işler elektronik ortamda yürütebilmesine yönelik gerekli güncelleme çalışmaları devam etmekte olduğu, bahse konu güncelleme   çalışması tamamlanana kadar gaz ölçüm destek personeli tesislerde yapacakları belgelendirmeleri fiziksel evrak üzerinden yürüteceği, gaz ölçüm destek personelinin düzenleyeceği belgenin bir nüshasını ilgi Yönetmelik çerçevesinde sorumlu kişiye ve kendisini periyodik ölçüm yapmak üzere atayan gaz ölçüm uzmanına vermesi ve bu belgeleri en az 1 yıl saklaması gerektiği ile gaz ölçüm destek personelinin yetki ve sorumlukları konusunda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasının istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz