Menu

Duyurular


GASM Sınav Tarihleri Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0035-028 = 12/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/01/2011 tarih ve  92-17/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2011 tarih ve 959 sayılı yazısına atfen;

 

Bir örneği “Odamız Web Sayfasının Ana Sayfada Duyurular Bölümü” nde yer alan  Genel İngilizce, GMDSS yeterliği ve Tayfa sınıfı gemiadamı yeterlik sınavlarına ilişkin sınav tarihlerinin gemiadamlarına duyurulması istenmektedir”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 Saygılarımızla,

 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 Recep Düzgit

 Genel Sekreter

 

 

Ek 1: Sınav Takvimi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz