Menu

Duyurular


FuelEU Marıtıme

SİRKÜLER NO: 23.1 / 394-232=07/06/2024 


 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.06.2024 tarih ve 1396/424/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Avrupa Birliği (AB) tarafından denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması için çalışmalar sürdürülmekte olup, bahse konu düzenlemeler başta gemi işletmecileri olmak üzere denizcilik sektörü açısından son derece önemli hale gelmiştir.

Bu çerçevede, AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım başlığı içinde 55’e Uyum (Fit for 55) mevzuat paketinde denizcilik sektörü AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamına alınmıştır. Diğer yandan, “Fit for 55” mevzuat paketinin önemli bir parçası olan “FuelEU Maritime” ile de, deniz taşımacılığında yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtlara olan talebi ve bunların kullanımının artırılması ve sektörden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenmiştir.

Söz konusu “FuelEU Maritime” uygulaması, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olup, denizcilik sektörünü karbondan arındırabilecek yakıtlara ve teknolojilere yatırımı artırmayı amaçlayan dönüm noktası niteliğinde bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda, “FuelEU Maritime” hakkında bilgilerin ve uygulama takviminin yer aldığı Odamız çalışması sektörümüzün bilgilendirilmesi amacıyla Ek’te sunulduğu,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz