Menu

Duyurular


Fonasba New ConTex Commentary 2020 week 26

SİRKÜLER NO: 6.12 / 453-361 = 26/06/2020


 

Konu: FONASBA “New ConTex Commentary 2020 Week 26 ” Hk.

 

Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 26.06.2020 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2020 Week 26 Report” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: New Contex Commentary 2020 Week 26

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz