Menu

Duyurular


FONASBA New ConTex Commentary 2016 Week 3

SİRKÜLER NO: 6.12 / 053-049 = 22/01/2016      

Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 22/01/2016 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;
 
New ConTex Commentary 2016 Week 3” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz