Menu

Duyurular


FONASBA COVID-19 Bültenleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 177-130 = 24/03/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.03.2020 tarih ve 1056-354/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“a) FONASBA’nın 20.03.2020 tarih ve 03 sayılı COVID-19 bülteni.

 b) FONASBA’nın 23.03.2020 tarih ve 04 sayılı COVID-19 bülteni.

 

Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Polonya, Avustralya ve Büyük Britanya idarelerinin COVID-19 sürecinde uyguladıkları kısıtlamalar ve getirdikleri sağlık tedbirlerine yönelik bilgileri içeren ilgi (a) ve (b) FONASBA (The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents) bültenleri ve Türkçe tercümeleri Ek’te sunulmuştur.  

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                                  Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz