Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2020 Week 25 & Hax Report”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 428-341 = 19/06/2020


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 19.06.2020 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2020 Week 25 & Hax Report” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: New Contex Commentary 2020 Week 25

Ek 2: Hax 2020 May

Dağıtım: Tüm üyelerimiz