Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2016 Week 37”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 691-562 = 16/09/2016


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 16/09/2016 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2016 Week 37” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz