Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2015 Week 48”

SİRKÜLER NO: 6.12/745-635  = 27/11/2015      

Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 27/11/2015 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;
 
New ConTex Commentary 2015 Week 48” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Kenan TÜRKANTOS
                                                                                         Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz