Menu

Duyurular


Fiyat Teklifi İsteme

SİRKÜLER NO: 23.1 / 593-478 = 26/08/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.08.2020 tarih ve 2268/933/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.08.2020 tarihli e-posta yazısında, Kuruluşlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin "İhale Usullerine Tabi Olmayan Özelliği Olan Alımlar" başlıklı 25. maddesinin (d) bendi doğrultusunda "KIYEM 6 Botunun Kara Bakım Onarım ve Sörvey İşleri Hizmet Alımı İşi" yapılacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu KIYEM 6 Botunun Kara Bakım Onarım ve Sörvey İşleri'nin yazıları ekinde sunulan Teknik Şartname ve İş Emirleri doğrultusunda yapılacağı ve Birim Fiyat Teklif Mektubunun TL cinsinden ve KDV hariç olacak şekilde belirtilerek, kaşelenip imzaladıktan sonra 28.08.2020 Cuma günü saat 15:00'e kadar yilmaz.dursun@kiyiemniyeti.gov.tr e-mail adresine veya Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/Beylerbeyi/Üsküdar/İSTANBUL adresinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ulaştırılması gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz