Menu

Duyurular


Fiyat Teklifi İsteme

SİRKÜLER NO:23,1 / 732-515 = 09/10/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.10.2019 tarih ve 3607-694/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

           

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.10.2019 tarihli e-posta yazısına atfen;

“KEGM İstanbul ili Tuzla Tersanede konuşlu bulunan ZÜBEYDE ANA RÖMORKÖRÜ ANA MAKİNE SOĞUTMA SUYU Devresine ait,

Numuneye göre;

-1 adet soğutma suyu ön ısıtma hiteri imali

-1 adet 2 ½”, 3 dirsekli borunun dikişsiz çelik çekme borudan imal edilmesi.

-1 adet çok yönlü tatlı su borusunun orijinaline uygun imal edilmesi.

İşi için, Ekte bulunan Birim Fiyat Teklif Cetvelinin (Ekli İş Emirleri Doğrultusunda) doldurulduktan sonra kaşelenip imzalanarak en geç  09.10.2019 Tarihi saat 15.30’ kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Servisine elden, 0 216  334 91 96 faksa veya ramazan.havaoglu@kiyiemniyeti.gov.tr  kurumsal mail adresine gönderilmesi hususu,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz