Menu

Duyurular


Fiyat Bildirilmesi (19-G22-00)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 818-570 = 21/11/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.11.2019 tarih ve 5092-806/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Milli Savunma Bakanlığı’nın 19.11.2019 tarihli e-posta yazısına atfen;

 

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün 17/07/2017 tarihli ve 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 16/b maddesi kapsamında doğrudan temin usulü ile Ek listede yer alan malzemeleri tedarik etmeyi planladıkları belirtilerek,  yaklaşık maliyet tespit çalışmasında kullanılmak üzere söz konusu listede yer alan 76 kalem malzemeye ilişkin birim fiyatların (KDV Hariç) yazılarında belirtilen hususlar dahilinde 02 Aralık 2019 tarihine kadar gönderilmesi hususu,”

 

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz