Menu

Duyurular


Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10

SİRKÜLER NO: 10.5 / 791-601 = 31/12/2013

 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 30/12/2013  tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
 Ek: 1 Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz