Menu

Duyurular


Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0491-371 = 07/09/2010

 

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe  Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz