Menu

Duyurular


Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin...

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0128-0105 = 16/02/2009

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, 12 Şubat 2009 tarih ve 27139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 142)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO