Menu

Duyurular


Fener ve Tahlisiye Ücreti Ödemeleri

SİRKÜLER NO: DN:1.2/595-472 = 23/09/2008

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesinde indirimler uygulayarak armatörün Boğaz geçiş acentesi tayin edilen bir acentenin, transit geçen geminin dört seferine ait fener ve tahlisiye ücretlerini armatöründen tahsil etmesine rağmen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne  ödememesinin tespit edilmesi sonunda gemi  2008 yılı Mayıs ayı sonunda Boğazlardan geçerken tutulmuştur.

 

Geminin bu geçişi sırasında tayin edilen yeni acentesi tarafından geçmiş borçları cezalı olarak ödenmiştir.

 

Meydana gelen ve gemi acenteleri ile ülkemizin itibarını zedeleyen bu durum karşısında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Yazı

 

Dağıtım:

Tüm Üyelerimiz