Menu

Duyurular


Fener ve Tahlisiye Hizmetleri Ücretlerinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 1.2 /438- 264 = 01/07/2024 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 01.07.2024 tarih ve E-44176653-302.3.1-285795 sayılı yazısı.

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Kuruluşumuzca uygulanmakta olan Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi ile Gemi Trafik Hizmetleri Ücret Tarifesinde ekte gönderilen esas ücretler tablosunda belirtildiği şekli ile 01.07.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere güncellenmiş olup;

Bilgileriniz ile üyelerinize duyurulması hususunu rica ederiz.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı

Ek2: Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi Değişiklik Tablosu

Ek3: Gemi Trafik Hizmetleri Ücret Tarifesi Değişiklik Tablosu

Ek4: Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi

Ek5: Gemi Trafik Hizmetleri Ücret Tarifesi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz