Menu

Duyurular


Fener Tahlisiye ve GTH Hizmetleri Tarifesi

SİRKÜLER NO: 1.2 / 332- 197 = 13/05/2024


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başnalığı'ndan alınan 13.05.2024 tarih ve E-44176653-302.3.1-277561 sayılı yazısı.

 

Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Kuruluşumuzca uygulanmakta olan "Fener, Tahlisiye ve GTH Ücretleri Tarifesi"nde 01.07.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılmış olup, değişikliğe esas tablolar ekte sunulmuştur.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı

Ek2: Fener ve Tahliye Ücretleri Tarifesi Değişiklik Tablosu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz