Menu

Duyurular


Fazla Mesai İşlemleri (2019/38 Sayılı Genelge)

SİRKÜLER NO: 8.7 /  739-518 = 11/10/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.10.2019 tarih ve 3620-698/2019 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 08.10.2019 tarih ve – 999 sayılı yazısına atfen;

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla 2019/38 Sayılı Genelge’nin hazırlandığı,

Söz konusu Genelge kapsamında ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için 2019/38 sayılı Genelge ekli listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlüler tarafından yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Genelge


Dağıtım: Tüm üyelerimiz