Menu

Duyurular


Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı

SİRKÜLER NO: 11.5 /  102-72 = 18/02/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.02.2020 tarih ve 599-179/2020 sayılı yazısı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; “Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı” 18 Şubat 2020 Tarihli ve 31043 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Madde 1- 18/07/2019 tarihli ve 8730 sayılı "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı’nın Geçici Madde l’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 - (1) Farklılaştırılmış akaryakıt tanımına uygun akaryakıt satışı yapan dağıtıcı lisansı sahipleri, en geç 01/03/2021 tarihine kadar durumlarını bu Karara uygun hale getirmekle yükümlüdür. Bu tarihe kadar dağıtıcı lisansı sahipleri "İşaretleme ve Katkılama Bildirimi’ni Kuruma sunarak akaryakıtlara katkılama yapabilirler. Bu tarihe kadar Ek-1 ile talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma sunarak gerekli onayı almayan veya faaliyetlerini bu Karara uygun hale getirmeyen dağıtıcı lisansı sahipleri 01/03/2021 tarihinden sonra farklılaştırılmış akaryakıt satışı gerçekleştiremez.””

şeklinde olduğu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz