Menu

Duyurular


Eximbank Kredileri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 045-037 = 19/01/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/01/2009 tarih ve 203-21/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

TOBB’un 12.01.2009 tarih ve 414/1262 sayılı yazısına atfen;

                   

1. İlgi yazı ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri Esas ve Şartları Genelgesi” ile “Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ve Kısa Vadeli İhracat Alacakları Iskonto Programı Uygulama Esasları”nın 05.01.2009 tarihi itibarıyla revize edildiği,

 

2. Ayrıca, Türk Eximbank’ın, “Kısa Vadeli Kredilerde Yapılan Değişiklikler” hakkında da bir duyuru yayınladığı;

 

3.  Söz konusu duyurularda aktarılan değişikliklere,

              www.eximbank. gov.tr/uygulama/sorkuygesas.pdf

              www.eximbank. gov.tr/uygulama/iskontouyg.pdf   linklerinden ulaşılabileceği;

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Eximbank’ın 31.12.2008 tarihli yazısı

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz