Menu

Duyurular


EU-MRV (Monitoring, Reporting, Verification) ve IMO-DCS Semineri

SİRKÜLER NO: 12.2 / 221-137 = 19/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.03.2019 tarih ve 1031-182/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ortech Marine A.Ş.'nin 14.03.2019 tarihli e-postası yazısından bahisle;

         

“Ortech Marine A.Ş. koordinasyonunda, 25-26 Mart 2019 tarihleri arasında Türk Loydu Vakfı/Tuzla-İstanbul'da, EU-MRV ve IMO-DCS konulu bir Seminer düzenleneceği bildirilmiş olup Katılım Broşürünün Ek'te sunulduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz