Menu

Duyurular


Eşyanın Yurt Dışında Oluşan ve Yurda Girişinden Sonra Oluşan Demuraj Giderleri

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0247-203 = 14/04/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/04/2009 tarih ve  1544-174/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“02.04.2009 tarihli Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 32 sayılı Genelgesi ile ithale konu eşyayı taşıyan araçla ilgili yurt dışında ve eşyanın yurda girişinden sonra oluşan demuraj giderlerinin beyan edilip edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.

 

Söz konusu Genelge’de ;

 

Yurt dışında oluşan demuraj bedellerinin Gümrük kıymetine (CİF kıymet) ilave edilmesi,

 

Eşyanın yurda varışından (ithal eşyasını Türkiye gümrük bölgesine getiren kişilerce bu eşyayı gümrük idarelerine sunmalarından) sonra oluşan demuraj bedellerinin ise gümrük kıymeti yerine KDV matrahına dahil edilmesi ve bu çerçevede oluşan bedellerin KDV’sinin ödenmesi gerektiği,

ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 32 sayılı Genelge (2 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz