Menu

Duyurular


Estonya Otomotiv Tedarik Sanayi, Yazılım ve İnovasyonları Alanında İşbirliği Toplantısı, 26 Şubat 2019, İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.3 / 144-094 = 19/02/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.02.2019 tarih ve 667-113/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun 11.02.2019 tarihli ve EST/2019-0181 sayılı yazısından bahisle;

 

DEİK/Türkiye – Estonya İş Konseyi, Estonya Ankara Büyükelçiliği ve Enterprise Estonia iş birliğiyle 26 Şubat 2019 tarihinde DEİK-River Plaza İstanbul’da “Estonya Otomotiv Tedarik Sanayi, Yazılım ve İnovasyonları Alanında İşbirliği Toplantısı” düzenleneceği bildirilmektedir. Anılan toplantı kapsamında, Türkiye ve Estonya’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında iş birliği olanaklarının masaya yatırılması hedeflendiği, Estonya Avrupa pazarlarına yakınlığı ve yenilikçi ekosistemi nedeniyle Avrupa’nın inovasyon merkezi olarak görüldüğü, Otomotiv sektöründe araç elektroniği, malzeme bilimi ve güç üretimi gibi alanlarda Ar-Ge kapasitesi ve yeterliliğinin yüksek olması, ülkenin politik ve ekonomik istikrara sahip olması, düşük vergilendirme sistemi (OECD ülkeleri içinde 1. sırada), kalifiye insan kaynağı ve dijital toplum anlayışının gelişmişliği sayesinde bürokratik işlemlerin azlığı gibi avantajların, Estonya’yı otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde yatırım anlamında öne çıkardığı ifade edilmektedir.

 

Otomotiv sektöründe yazılım, yapay zekâ, sürücüsüz sürüş gibi konuların ele alınacağı ve   Estonya’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Marin Mottus’un onurlandıracağı toplantı kapsamında Invest in Estonia ve Enterprise Estonia temsilcileri ile görüşme imkanı bulunacağı, 17.000 dolar civarında kişi başına düşen milli gelir seviyesi ile Baltık ülkeleri arasında en yüksek seviyede, Estonya’nın kamu ve özel sektör hizmetlerini çevrimiçi uygulamalarıyla yürüten dünyadaki ilk ülke olarak, Avrupa’nın hane başına en çok girişimci firmasına sahip olduğu belirtilmektedir.

 

Endüstri 4.0, otonom sürüş ve otomotiv yazılımları gibi alanlarda Estonya’nın yenilikçi çözümleri ile Türk otomotiv sektörünün bir araya getirileceği söz konusu toplantıya katılmak isteyen Üyelerimizinhttps://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/857/12095 linkindeki kayıt formunu  en geç 25 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurmaları istenmektedir. Detaylı bilgi için DEİK (Sn. Aycan Damalı, Avrupa Direktörlüğü İş Konseyi Koordinatörü (adamali@deik.org.tr ;0212 339 50 74) ile iletişime geçilebildiği,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz