Menu

Duyurular


Eski Tip Türkmen Pasaportları

SİRKÜLER NO: 22.3  / 592-458 = 13/09/2013

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 05/09/2013 tarih ve 53900483/090.99/1483 sayılı yazısında, İçişleri Bakanlığının 25.07.2013 tarihli yazısına atıf yapılarak;
 
“10 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Türkmenistan tarafından yeni tip pasaport uygulamasına başlandığı, bu bağlamda eski tip pasaport hamillerinin ülkemizden çıkış yapmak üzere hudut kapılarına gelmeleri halinde çıkışlarına izin verilmesi ancak eski tip pasaport sahiplerinin ülkemize girişlerine izin verilmeyeceğinden tüm uluslararası taşıyıcı firmalara konuyu ilişkin bir duyuru yapılması gerektiği hususu yer almaktadır.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz