Menu

Duyurular


Engelsiz Denizler Projesi Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1 / 506-359 =  16/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/08/2012 tarih ve  3197-414 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün09.08.2012 tarih 12879 sayılı yazısına atfen;

    

İlgi yazıda özetle; bireyin bedensel fonksiyonlarındaki hasarlar nedeniyle meydana gelen kayıpların yarattığı dezavantajların engellilik olarak tanımlandığı, bu sosyal dezavantajların ortadan kaldırılması ve engelli bireylerinde diğer bireylerle fırsat eşitliği içerisinde toplumsal yaşama katılımlarının sağlanmasının devletin en önemli görevlerinden biri olduğu, yapılan araştırmaların bugün ülkemizde sekiz milyon civarında engelli birey yaşadığını gösterdiği, bu rakamın Avrupa Birliği ülkelerinde ise elli milyonun üzerinde olduğu, engelli bireylerin sosyal dezavantajlarını ortadan kaldırmak ve onlara insanlık onuruna yakışan bir yaşam sürdürmek için gerekli hizmetleri sunmanın tüm toplumun görevi olduğu,

 

Bu nedenle engelli bireylere yönelik hizmetlerin sunumu ve düzenlenmesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından da benimsenerek, engelli vatandaşlarımızın hem sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı hem de sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırıcı yönde düzenlemeler gerçekleştirildiği, özellikle, denizyolu taşımacılığını seçen yolcular arasında engelli yolcuların deniz araçlarını ve terminallerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanması ve ulaşması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasının daha da önem kazandığı,

           

Bu kapsamda, denizyolunu tercih eden engelli yolculara direkt olarak hizmet veren Tesis/İşletme/Kurum/Kuruluşların bu konuda gerekli tedbirleri almaları, bu yolcuların mağdur edilmemesi ve verilen hizmetlere ilişkin olarak yolculara gerekli tüm kolaylığın sağlanarak herhangi bir ek ücret talebinde bulunmaksızın yerine getirilmesi amacıyla “Engelsiz Denizler Projesi” nin yürütülmeye başlandığı, yürütülen proje sonucunda; engelli vatandaşlarımızın tercih ettikleri deniz aracına ulaşımı ve biniş/iniş esnasında yaşadıkları sorunları minimum seviyeye düşürmek veya ortadan kaldırılmasının hedeflendiği, Engelsiz Denizler Projesi’nin önde gelen bir çok yolcu limanı ve iskelesi tarafından gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek en kısa zamanda hayata geçirileceği, yapılacak çalışmaların engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı yönde gelişmeler sağlayacağı,

 

Bu cihetle, Proje kapsamında hazırlanan ve İlgi yazı Ek’inde gönderilen asgari şartları yerine getiren ve bunları idare tarafından oluşturulacak komisyona ibraz eden işletmelere “Engelsiz Denizler Sertifikası” nın verileceği,”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

EK: İlgi Yazı ve Ek’leri (5 Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz