Menu

Duyurular


Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği ve Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 323-206 = 19/04/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.04.2019 tarih ve 1541-279/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği” ve “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği” 19 Nisan 2019 tarih ve 30750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğler alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken “büyük kaza önleme politika belgesi” ve “güvenlik raporu”na ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlı hazırlanmış olup Tebliğler Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlandığı,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz