Menu

Duyurular


Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6403 Sayıl Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5  / 088-072 = 31/01/2013

 

31 Ocak 2013 tarih ve 28545 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6403 Sayıl Kanun” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

 

31 Ocak 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

KANUN

EMNİYETLİ KONTEYNERLER HAKKINDA ULUSLARARASI

SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6403                                                                       Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) “Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşme’nin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.