Menu

Duyurular


Emniyet / Güvenlik Tedbirleri Alınması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 37-28 = 19/01/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.01.2022 tarih ve 226/59/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.01.2022 tarihli ve 95406 sayılı ekte sunulan yazıda TPAO Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2022 tarihli ve E-162922 sayılı yazısına atfen, Milli Enerji Hedefleri doğrultusunda Sakarya Gaz Sahasında keşfi gerçekleştirilen doğal gazin karaya taşınması amacıyla, "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'" çalışmalarının devam ettiğine değinilerek, bahse konu projeyle Sakarya Gaz Sahasında keşfi gerçekleştirilen doğal gaz ile devam eden aramalarla keşfedilecek doğal gaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve islenerek ulusal şebekeye verilmesinin amaçlandığı ifade edilmekte olup yaklaşık olarak 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesinin 21.02.2022 tarihinde başlayacağı (hava muhalefeti, gemilerin teknik arizalar gibi mücbir sebepler hariç) ve normal şartlarda projenin 30.05.2023 tarihinde tamamlanmasının öngörüldüğünden bahisle, proje alanının Karadeniz'in derin ve sığ (Filyos liman ağzı ve etrafı dahil) deniz alanlarında bulunduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Sakarya Gaz Sahası Araştırma Alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 km uzunluğundaki deniz alanının 3km sağ ve 3 km sol tarafı olarak belirlenen koridorun içerisinde demirleme yapılmaması, hiç bir balıkçılık aktivitesinin gerçekleştirilmemesi, basta balıkçı gemileri olmak üzere, bölgede faaliyet gösteren ve seyir halinde bulunan gemilerin bu koridordan geçişleri esnasında projede görev alan gemilerin en az 2 deniz mili açığından seyretmeleri, çalışmalara engel ya da herhangi bir kazaya sebep oluşturabilecek şekilde su altında ve deniz dibinde faaliyet gösterilmemesi yönünde gerekli emniyet/güvenlik tedbirlerinin alınmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda, söz konusu deniz alanında proje bitimine kadar gerekli emniyet/güvenlik tedbirlerinin alınması ve kısıtlanmaların  uygulanması talebinin Bakanlıkça da uygun görülmekte olduğu ifade edilerek yazı ekindeki koordinat bilgileri verilen koridor boyunca yukarıda belirtilen hususların tamamına riayet edilmesinin yanı sıra, seyir yapan/yapacak gemilerin proje kapsamında çalışan gemilerden en az 2 deniz mili uzağında olacak şekilde seyretmelerini teminen; denizcilerin, araştırma faaliyeti yapan üniversitelerin, balıkçı kooperatiflerinin ve diğer paydaşların bilgilendirilmeleri istendiği,’’

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz