Menu

Duyurular


Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 10.5 / 774-624 = 24/12/2008

 

Maliye Bakanlığınca, 23/12/2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.54) tebliğ ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

 

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO