Menu

Duyurular


Emisyon Kontrol Alanları Konusundaki Çin’in Yeni Uygulama Planı

SİRKÜLER NO: 20.1  / 080-057 = 28/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.01.2019 tarih ve 362-58/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 14.12.2018 tarihli ve MC(18)110 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın ilgi yazısı ile Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan “denizcilik sektörü kaynaklı hava kirleticilerinin kontrol alanlarına yönelik yeni uygulama planı” hakkında üyelerin bilgi edinmeleri,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz