Menu

Duyurular


Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 149-92 = 10/03/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.03.2023 tarih ve 759/192/2023 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğünce Odamıza gönderilen ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda, Kamuoyunda Emeklilikte Yasa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verilmiştir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz