Menu

Duyurular


Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 10.5  / 479-360 = 24/07/2013

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi Yönetmelik
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz