Menu

Duyurular


Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi Anketi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 359-211 = 24/05/2024


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.05.2024 tarih ve 1230/383/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping-ICS) alınan 23.05.2024 tarihli yazıda; Uluslararası Hidrografi Ofisi (IHO) tarafından Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) alt elektronik harita çözümlerine ilişkin anketin doldurulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda ICS, IHO bünyesindeki Elektronik Harita Sistemi Proje Ekibi tarafından mevcut IHO standartlarının Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) kullanma yetkisine sahip olmayan gemiler tarafından kullanılabilecek dijital bir çözüme olanak tanıyacak bir dizi tavsiyenin geliştirilmekte olduğunu ifade etmekte olup anketin özellikle kıyıya yakın veya 500 gros tonajın altındaki gemilerin operatörleri tarafından doldurulmasının faydalı olacağını belirtmektedir.

İlgili ankete IHO ECS Project Team – End Users Survey (surveymonkey.com) bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz