Menu

Duyurular


Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 777-626 = 22/10/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.10.2020 tarih ve 2818/1179/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 20 Ekim 2020 tarihli e-posta yazısında, Ticaret Bakanlığı tarafından sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, Avrupa Birliği ya da Türk firmalarınca 01/07/2021 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste paylaşılmış olup, bu ürünler ile ilgili itirazların en geç 01/11/2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmesi ve evrak kayıt numarası alınmasının gerektiği belirtilmektedir. 

Bu itibarla, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı İthalat Tebliği'nin incelenmesi ve firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP'den ziyade ürün tanımlarının incelenerek, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

İtirazlara ilişkin formlara https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi  internet adresinden ulaşılabilmekte olup, konu hakkında ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin ve "Eşya Listesinin" Ek'te sunulduğu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz