Menu

Duyurular


Egzoz Gazı Temizleme Sistemlerinin Kullanım Dışı Kalması

SİRKÜLER NO: 20.1 / 54-40 = 27/01/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 24.01.2020 tarih ve 286-85/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 16.01.2020 tarih ve ENV(20)02 sayılı yazısına atfen;

 

“ICS Çevre Alt Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda Sekreterya tarafından hazırlanan, Egzoz Gazı Temizleme Sistemi (Exhaust Gas Cleaning System-EGCS) arızalanması durumunda yapılması gerekenler ve izlenecek iş akış şeması da dahil olmak üzere yakıt değişimi ile ilgili uygulamaları içeren taslak kılavuz Odamıza iletilmiştir.           

Sistemde bulunan tek bir izleme cihazının arızalanması durumunda sürdürülebilir uyumluluğun gösterilmesine ilişkin IMO Kılavuzuna dayanan Taslak Kılavuz ve Egzoz Gazı Temizleme Sistemlerinin (EGCS), 2015 EGCS Rehberi (MEPC.1/Circ.883) hükümlerini karşılayamadığı durumlar ile 1 saatten fazla süren bir arızayı müteakip alınması gereken tedbirler akış şemasıyla birlikte Sıkça Sorulan Sorular formatında sunulmuştur.

Egzoz Gazı Temizleme Sisteminin (EGCS) kullanım dışı kalmasının tespit edilmesini müteakip takip edilecek Uyumluluk Kılavuzu taslağının incelenmesi ve görüş/önerilerin 7 Şubat 2020 tarihine kadar  sunil.krishnakumar@ics-shipping.org adresine gönderilmesi gerektiği,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz