Menu

Duyurular


EFIL-IV Kapsamında Gemi İnşa Sektöründe Kullandırılan Krediler Hk.

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0308-232 = 09/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 09/05/2011 tarih ve  1937-290/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türk Eximbank’ın 29.04.2011  tarih ve 587 sayılı yazısına atfen;

 

Gemi İnşa Sektöründe faaliyet gösteren firmaların Dünya Bankası kaynaklı İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL -IV) kapsamında kullandığı kredilere ilişkin olarak, %100 teminatlı kredilerin vade uzatımından yararlanmaları ve tahsis edilmiş, fakat kullanılmadığı için iptal edilmiş bakiye kredilerin de kullandırılma imkanının yeniden sağlanması hakkında Odamız girişimleri sonucu ilgide kayıtlı cevabi yazıda; sektördeki firmaların yeni kredi müracaatlarının %100 oranında banka teminat mektubu getirilmesi koşuluyla değerlendirilerek sektörün finansman ihtiyaçlarının 150 milyon ABD Dolar’lık ilk tahsis sınırları içerisinde karşılanmasına karar verildiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz