Menu

Duyurular


E-İrsaliye Sistemine Geçiş, Uygulama Örnekleri, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Webinar Eğitimi

SİRKÜLER NO: 12.2 / 496-410 =20/07/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.07.2020 tarih ve 1988-827/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 22.07.2020 Çarşamba günü saat 14.00 Webinar Zoom üzerinden "E-İrsaliye Sistemine Geçiş, Uygulama Örnekleri, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitim Odamız Yönetim Kurulu Mali Danışmanı Sayın Murat ERİŞTİ ve SMMM Sayın Sibel LİLOĞLU tarafından verilecektir.

Söz konusu eğitim https://bit.ly/2ZAAZl6 linki üzerinden yapılacaktır. (Webinar ID: 849 5647 4094 Password: 892026)

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz