Menu

Duyurular


E-Devlet Hizmetleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 526-428 =24/07/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.07.2020 tarih ve 2049-852/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün TOBB'a gönderdiği yazıda 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde sunulan bir çok hizmetin e-Devlet kapısına aktarılarak vatandaşlarımızın/firmalarımızın kullanımına açıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Bakanlıklarınca fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet kapısına aktarılması mümkün olan tüm hizmetlerin elektronik olarak sunulması amacıyla aşağıda belirtilen hizmetlerin e-Devlet kapısından sunulmaya başlandığı bildirilmektedir:

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY/ÜDY) Muvafakat İşlemleri

(Gerçek Kişi)

- Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

- Yetki Belgesi Şube İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

- Acentelik Muvafakat İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

- Yetki Belgesi Acentelik İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

- Acente Listesi Sorgulama / Düzenleme (Gerçek/Tüzel Kişi)

 

Denilmektedir.

 


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz