Menu

Duyurular


Dünya Denizcilik Üniversitesi 2014 Yılı Master Kayıtları Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 680-515 = 08/11/2013

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/11/2013 tarih ve  4463-654 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;

 

İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi’nin (World Maritime University – WMU) Denizcilik İşleri (Maritime Affairs) Master Programına 2014 yılında katılacak öğrenci adaylarının belirlenmesi hususunda çağrıda bulunulmaktadır.

 
Dünya Denizcilik Üniversitesi mezunlarının; hükümetlerde, denizcilik idarelerinde, liman ve denizcilik/gemi işletmeciliği ile eğitim kurumlarında üst düzey pozisyonlarda bulundukları ve ulusal ve uluslararası düzeyde denizcilik işlerine iştirak ettikleri ifade edilmektedir.
 
İlgi yazı ile, anılan master programının, Eylül 2014 - Kasım 2015 tarihleri arasını kapsadığı; İngilizce ve Araştırma Becerileri ön programlarının ise Haziran 2014 tarihinde başlayacağı bilgisi verilmektedir. Öğrenciler; Deniz Çevresi ve Okyanus Yönetimi; Deniz Hukuku ve Politikası; Deniz Emniyeti ve Çevresel Yönetim; Denizcilik Eğitimi; Liman Yönetimi; Gemi İşletmeciliği ve Lojistik alanlarından birinde uzmanlaşacaktır. Programa başvuru belgelerine www.wmu.seinternet adresinden erişilebilmektedir.
 
İlgi yazıda ayrıca, programa başvuracak olan az gelişmiş ülkelerin devlet memurlarına burs olanağı sağlandığı ve anılan burstan faydalanabilme şansını artırmak için, öğrenci adaylarının başvurularının Aralık 2013 tarihine kadar Dünya Denizcilik Üniversitesi’ne teslim edilmesi gerektiği bilgisi verilmektedir.
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek-1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz