Menu

Duyurular


DUİR Tatbikatı - 2010

SİRKÜLER NO: 17.2 / 576-428 = 27/10/2010

 

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/10/2010 tarih ve  4704-514 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik .Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.10.2010 tarih ve B.02.1.DNM/0.06.170.99-32647 sayılı yazısına atfen;

 

Dz. K.K.’lığının Milli Deniz Ulaştırması Kontrol Politikası ve Direktifi kapsamında, 29 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında “Milli Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik” (DUİR) tatbikatının icra edileceği bildirilerek,

 

Askeri harekatı desteklemek ve ticaret gemilerinin emniyetini arttırmak maksadıyla, Deniz Nakliyatı Kontrölü ( DNK) kavramının “Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik   (DUİR) kavramına dönüştüğü, söz konusu faaliyetlerin kriz ve savaş durumuna ilave olarak barış dönemini de kapsadığı, 

 

Ticari deniz ulaştırmasında askeri işbirliği, rehperlik, tavsiye, destek ve gözetim ve denetimin sağlanması için  en kısa sürede gerekli işbirliği ve/veya kontrölün tesis edilmesi maksadıyla, ticari gemi hareketlerine ilişkin bilgilerin DUİR organizasyonunda yer alan birimler ile ( Denizcilik Müsteşarlığı,  Deniz Saha Komutanlıkları, Liman Başkanlıkları) koordineli olarak  yapılacağı,

 

Tatbikat sırasında gemilerin normal faaliyetlerine hiç bir müdahalede bulunulmayacağı açıklanmıştır.

 

Bu kapsamda,  (29 Kasım – 10 Aralık  tarihleri arasında  Akdeniz Çanağı Marmara Denizi ve Karadeniz’de seyir halinde veya limanda olan azami sayıda Türk ticaret gemilerinin tatbikata katılımının sağlanması istenmektedir.   Bu  maksatla, söz konusu tarihler arasında  yukarıda açıklanan bölgelerde bulunacak Türk bayraklı gemilerin  Ekte sunulan Memorandum çerçevesinde  hazırlayacakları Rapor Formatını bir kereye mahsus olmak üzere en yakın tatbikata iştirak eden   Liman Başkanlıkları’na göndermeleri, gemilerin mevki, rota ve süratlerini tatbikat süresince her gün 08.00B, 12.00 B ve 16.00B saatlerinde iletmeleri gerekmektedir.

 

Konunun önemine binaen, üyemiz armatörler, gemi işletmecileri ve acentaların,  söz konusu tatbikata iştirak edecek gemilerin listesini  en geç 22 Kasım 2010 tarihine kadar Denizcilik Müsteşarlığı’na iletilmek üzere Odamıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Görev organizasyonu, memorandum ve rapor formatı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz