Menu

Duyurular


Dolmabahçe Sarayı Emniyet Şamandırası

SİRKÜLER NO: 12.1 / 551-414 = 13/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/10/2010 tarih ve  4573-492 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“(a) Dolmabahçe Sarayı Muhafız Bölük K.lığının 04.10.2010 tarih ve 2250-01-10 sayılı yazısı

 (b) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın   

     11.10.2010 tarih ve 9055 sayılı yazısına atfen;

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın İlgi (b) yazısı ile,

 

- Dolmabahçe Sarayı Muhafız Bölük Komutanlığı’nın İlgi (a) yazısında;

TBMM Milli Saraylar Koruma Yönetmeliği’ne göre; Saray, Köşk ve Kasırların üzerinde hava araçlarının uçuşunun yasaklandığı, denize kıyısı olan Saray, Köşk ve Kasırlarda da deniz araçlarının yakın seyrinin titreşim etkisinden dolayı tarihi rıhtımlarda ve ahşap olan tarihi binalardaki pencere ile avizelerin olumsuz etkilendiği,

 

- Dolmabahçe Sarayı’nın güneyinde bu amaçla iki adet şamandıra bulunduğu fakat bir çok özel ve gezi teknesinin akıntı yönü kolaylığı veya misafirlerine Sarayı daha yakından göstermek maksadıyla seyir şamandıralarına dikkat etmeyerek şamandıra ile saray arasındaki yasaklı sahadan tehlikeli geçiş yaptığı ve ayrıca emniyet zafiyeti oluşturduğunun tespit edildiğinin belirtilerek gereken işlemin yapılmasının talep edildiği,

 

Bu kapsamda, Dolmabahçe Sarayı önlerinde emniyeti sağlamak için atılmış bulunan iki adet şamandıra ile sahil arasında seyredilmemesi, kıyıya yakın seyirlerde yüksek sesle müzik yayınının yapılmaması ve bu amaçla gemi donatan/üyelerimiz ile gemi kaptanlarının uyarılması gerektiği, aksi halde 618 Sayılı Limanlar Kanunu ve İstanbul Liman Tüzüğü’nün ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacağı,”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz