Menu

Duyurular


Dökme Yük ve Konteyner Gemilerinin Elektronik Yalpa Müşiri ile Donatılması Teklifi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 367-285 = 29/05/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.05.2020 tarih ve 1521-637/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 27 Mayıs 2020 tarihli ve RN(20)11 sayılı yazısında Uluslararası Denizcilik Örgütü Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma Alt Komitesi 8’inci oturumunda gündeme getirilmek üzere Almanya tarafından hazırlanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Bölüm 5 içeriğinde “1 Temmuz 2024 tarihi ve sonrasında inşa edilen ve SOLAS Bölüm 5, Kural 20 uyarınca Seyir Veri Kaydedicisi (VDR) bulundurulan dökme yük ve konteyner gemilerinin elektronik yalpa müşiri (inclinometer) ile donatılmalarının zorunlu hale getirilmesine yönelik bir değişiklik teklifi taslağı hazırlandığı bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, teklif taslağının değerlendirilmesinde, değişikliğin mevcut gemileri etkilemeyeceği ve elektronik yalpa müşiri donatılma zorunluluğunun sadece dökme yük ve konteyner gemilerini kapsayacağının dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Almanya tarafından hazırlanan teklif yazısına ICS’in eş sponsor olması ile ilgili olarak Ek’te sunulan taslağının uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik görüş talep edilmekte olup, bahse konu görüşlerin 12 Haziran 2020 tarihine kadar Odamıza (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz