Menu

Duyurular


Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması

SİRKÜLER NO: 18.1 048 / 044 = 21/01/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/01/2016 tarih ve 243-51/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 05.01.2016 tarih ve MC(16)01 sayılı yazına atfen;
 
ICS Üyeleri dökme yük gemilerinin güvenli bir şekilde yüklenmesi ve boşaltılması hakkında verilen bilgilere ilişkin görüşlerini ECSA'ya yönlendirilmek üzere 29 Ocak 2016 tarihine kadar Teknik Direktör Alistair HULL'a bildirmeye ve IMO onaylı kontrol listelerinin kullanımını teşvik ederek yaygınlaştırmaya davet edilmektedirler.
 
Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA), kaptanların EU BLU Direktifi (Direktif 2001/96/EC) Ek III kapsamında tamamlaması ve liman idarelerine beyan etmesi gereken kontrol listelerinin geliştirilmesine yönelik Avrupa bünyesinde bulunan kıyı kesimi taraflarının sunmuş olduğu bir öneri hakkında bilgilendirme yapmıştır. Bahse konu öneri, dökme yük gemilerinde yükleme ya da boşaltma yapılması sırasında liman işçilerinin sağlığı ve emniyeti ile ilgilidir. ICS Sekreteryası'nın öneri hakkındaki düşünceleri aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:
 
1. Liman işçilerinin sağlığı, emniyeti ve eğitimi hususundaki endişenin, gemiye fazladan bir idari yük eklenerek giderilmesi önerilmiştir.
 
2. Gemi ve terminal işletmecilerinin kullanımına sunulmuş IMO onaylı gemi/kıyı güvenliği kontrol listeleri paketleri şeklinde yerleşmiş bir endüstri standardı hâlihazırda bulunmaktadır. Söz konusu kontrol listeleri (http://www.ics-shipping.org/publications/safety-and-operations internet adresinden ve Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu'nun (IMSBC) ekinden temin edilebilir) BIMCO, INTERCARGO ve IAPH ile ortaklaşa olarak ICS tarafından geliştirilmiş, akabinde IMO tarafından kabul edilmiştir.
 
Aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

a) Bu kontrol listeleri, IMSBC Kodu'na Ek olarak dâhil edilen IMO Dökme Yük Gemilerinin Emniyetli Yüklenmesi ve Boşaltılmasına Yönelik Uygulama Kodu (BLU Code) kapsamına alınmış ve kabul edilmiştir.

b) Terminal işletmecileri, ilgili IMO Kodlarına ve gemi/liman işbirliğine ilişkin tavsiyelere uymak zorundadır.

c) IMSBC Kodu'nun ekinde ayrıca, katı dökme yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması hakkında terminal temsilcileri için bir kılavuz (BLU Manual) mevcuttur. Bu kılavuz, (BLU Kod'da tanımlandığı şekilde) terminal temsilcilerine ve personel eğitiminden sorumlu kimseler de dâhil olmak üzere katı dökme yüklerin elleçlenmesiyle ilgili diğer kişiler için daha detaylı rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.
 
ICS bu sebeple, IMO'nun hâlihazırda talep ettiklerinin yanı sıra paralel kılavuz/prosedürlerin geliştirilmesinin gereksiz ve kafa karıştırıcı olduğu görüşünde olup, paralel metin geliştirmekten ziyade, IMO gerekliliklerine uyumun sağlanması gerektiğini ileri sürmektedir.

İlgi yazıda ayrıca, her ne kadar ICS Web sitesi orijinal basım tarihi olan 2000'e atıfta bulunsa da, kontrol listelerinin IMSBC Kodunun 2011'deki takdiminin ardından güncellendiği bilgisi verilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz