Menu

Duyurular


Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2020 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 93-66 = 12/02/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.02.2020 tarih ve 496-155/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımlanan duyurusuna atfen;

 

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge'nin 13'üncü maddesi gereğince İdare'nin, dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) ücretini belirleyip ilan edeceği, söz konusu tavan ücretin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılacağı belirtildiğinden ve TUİK verilerine göre 2019 yılı TÜFE oranı %15,18 olduğundan 2020 yılı için uygulanması gereken dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama tartım hizmet bedeli tavan ücretinin 89,34 TL olarak hesaplandığı, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretinin 2020 yılı için Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığına aktarılacak %5'lik kısmının 4,47 TL olarak hesaplandığı,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz