Menu

Duyurular


Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/41)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 566-424 = 22/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/10/2010 tarih ve  4654-506 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Dış ticarette standardizasyon tebliğleri kapsamındaki uygulamalara ilişkin Dış Ticaret Veri Sistemi, 18.10.2010 tarih ve 27733 sayılı Resmi Gazete’de Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilindiği üzere Gümrük Müsteşarlığı son zamanlarda elektronik beyannamenin yürürlüğe girmesi adına önemli adımlar atmıştır. Geçen yıl başlayan elektronik imza uygulaması birçok gümrükte devreye alınmış olup, önümüzdeki yıldan itibaren belgesiz olarak  elektronik beyanname verilmesi ile ilgili sürecin başlatılması planlanmaktadır.

 

Gümrük Müsteşarlığı önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi hedeflenen elektronik beyannameye geçilmesi ile ilgili yeni bir uygulama başlatacaktır. Bu uygulama kapsamında elektronik entegrasyonu tamamlanan kurumlarla elektronik veri alışverişi yapılabilecek entegrasyonu olmayan kurumlar için ise alınacak belge ve izinler gümrük sistemine taranarak beyannameye elektronik imza ile eklenmesi sağlanacaktır. Bu durumda beyanname tescil edildiği an muayene süreci başlamış olacaktır.

 

Bu itibarla, DTM’den ( Dış Ticaret Müsteşarlığı) standardizasyona ilişkin uygunluk değerlendirmesi gerektiren eşyaların ithalatlarında 18.10.2010 tarih ve 27733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ kapsamında işlem yapılabilecek ve firmalar kendilerini DTM’nin firma tanıtım sistemine kaydettireceklerdir.

 

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi uygulaması ancak nitelikli elektronik sertifika veya mobil elektronik imza ile kullanılabilecektir.

 

Başlangıç aşamasında firmalar Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfası üzerinden sisteme tanıtılacak olup, tanımlama işlemi vekalet verilen temsilci kanalıyla da yapılabilecektir. Sistemde firma bilgilerinin değiştirilmesi, güncellenmesi ya da firma tanımlamasının tamamıyla kayıttan düşürülmesi “Firma Tanımlama” uygulaması aracılığıyla yapılacaktır.

 

Bir firmaya yönelik firma tanımlaması, yetki süresinin uzatılması ve yetkinin iptaline ilişkin değişiklik ve güncelleme işlemleri aynı Grup Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek ve bu kapsamda, söz konusu işlemlere ilişkin yazılı tüm başvurular, kullanıcıların yetkilendirilmesi için ilk kez müracaat edilen Grup Başkanlığına yapılacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ ; daha önce dahilde işleme izin belgesi, garanti belgesi gibi uygulamalara ek olarak DTM kapsamında kontrol edilen standardizasyon uygulamalarının elektronik ortamda takibiyle ilgili süreci başlatması açısından önemli bir uygulamadır.

 

Denilmekte olup, söz konusu Tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz