Menu

Duyurular


Dış Ticaret Veri Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.1 / 591-438 = 04/11/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 03/11/2010 tarih ve  4833-529 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TOBB’un 27/10/2010 tarih ve 511/26890 sayılı yazısına atfen;

 

1. Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 22 Ekim 2010 tarihli ve B.02.1.DTM.0.07.609-620001318 sayılı yazıda ihracat ve ithalat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak olan Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) olarak adlandırılan bir yazılım çalışmasının sürdürülmekte olduğu, temel olarak tüketicilere ve firmalara kaliteli ve güvenli ürünlerin sunulmasının, riskli ürün ve firmaların daha iyi takibi ve kontrol işlemlerine ait ulusal bir veri tabanı oluşturulmasının amaçlandığı, ayrıca üretici ve ihracatçıların gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği;

 

2. DTVS'nin Kasım 2010 itibariyle pilot deneme aşamasına getirilmesi, Ocak 2011 itibariyle de uygulanmaya koyulmasının planlandığı ve bu çerçevede, yapılacak düzenlemelerin ilkinin 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2010/41 sayılı "Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği" olduğu 

 

3.  Bu ilk tebliğ ile firmaların giriş yaparak sistemi kullanmaya hazır olmalarının amaçlandığı,

 

4. DTVS'ye giriş işlemlerinin 2 aşamada gerçekleşeceği; ilk aşamada firmanın sistemde tanımlanacağı, ikinci aşamada, tanımlaması yapılmış firma adına DTVS'de işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirileceği ve bu işlemlerin elektronik kısmının, Müsteşarlık web sayfasındaki "DTM- E-imza Uygulamaları" bölümünün "Firma Tanımlama" ve "Yetkilendirme Başvurusu" uygulamaları üzerinden gerçekleştirileceği belirtilerek, başvurunun kullanıcıların Nitelikli Elektronik Sertifikasına ya da Mobil Elektronik İmzaya sahip olmaları halinde yapılabileceği,

 

5. Kullanıcıların ayrıca, elektronik ortamda yaptıkları başvuruda verdikleri bilgileri doğrulayan belgeleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Grup Başkanlıklarına ibraz ederek elektronik ortamda işlem yapar hale gelecekleri,

 

6. Bu kapsamda, firmaların DTVS hakkında olabilecek soruları için irtibat bilgileri Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org) “Duyurular” bölümünde sunulan Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinin Grup Başkanlıkları ile temasa geçmelerinde yarar görüldüğü

bildirilerek konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: DTVS irtibat bilgileri (lütfen tıklayınız)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz