Menu

Duyurular


Dış Ticaret Taşımaları

SİRKÜLER NO: 8.1  / 954-717 = 28/12/2017 


İlgi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 27/12/2017 tarih ve 62516309-155.99-E.101844 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Denizcilik sektörünün, ülkemiz için önemli bir döviz girdisi olmasının yanında bütün sektörlere katkısı olan lokomotif sektör olma özelliğini her zaman koruduğu, halihazırda Türk ekonomisinin rekor seviyede bir ekonomik büyüme gösterdiği, bu durumun genişleyen bir dış ticaret hacmi ve deniz ticareti sektörünün giderek daha hareketli bir konuma ulaşmasını ortaya koyduğu, bu durumunda mal hareketinin daha fazla ve daha hızlı bir şekilde yapılması gerektiği anlamına geldiği anlamına gelmektedir.

 

Sınırların ortadan kalktığı, uluslararası rekabetin yoğun olduğu denizyolu taşımacılığının temel unsurlarından olan, taşımaların başlayıp sona erdiği limanlarda, hızlı ve güvenli bir şekilde yük elleçlenmesi, iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması hem limanın tercih edilmesi hem de deniz ticaret hacminin artması bakımından önem arz etmektedir.

Ülkemiz limanlarının rekabet gücünün arttırılmasının, deniz ticaretinin geliştirilmesi ve gelişen ekonomimize daha fazla katkı sağlaması amacıyla limanlarımızda özellikle dış ticarete yönelik mevcutta devam eden iş ve işlemlerin 2017 yılı sonuna kadar bitirilmesi bakımından, Liman Başkanlıklarınca limanlara duyurulmak üzere, liman işletici kuruluşlar ve diğer tüm paydaş kurum/kuruluşlarca gereken kolaylığın sağlanarak hizmetlerin ivedilikle yerine getirilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz