Menu

Duyurular


Dış Seferde Dahili Kabotaj Eşyası Taşınması Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0108-083 = 18/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/02/2011 tarih ve  633-88/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 15.02.2011 tarihinde 2011/10 sayılı Genelge yayınlandığı,

 

Söz konusu Genelge ile ;

 

Rotasında hem yabancı liman hem de Türk limanı bulunan Türk bayraklı gemilerin bir Türk limanından dış sefere çıkarken, üzerinde ihraç eşyasıyla birlikte, diğer bir Türk limanına götüreceği serbest dolasımdaki eşyayı da (dahili yük) taşımaları durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 482 nci maddesinin uygulanması bakımından geminin dış sefer halini etkileyip etkilemediği hususlarına açıklık getirilerek,

Türk limanları arasında sefer yapan Türk bayraklı bir geminin, ihraç veya transit yük alarak yabancı bir limana hareket etmesiyle bir dış sefer başlamakla birlikte, ihraç veya transit eşyasıyla birlikte serbest dolasımdaki eşyanın da (dahili kabotaj) taşınmasından kaynaklandığı anlaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliği sağlanmasını teminen,

 

1- Yurtdışı seferden dönen Türk bayraklı gemilerin, Türk limanları arasında yapacakları seferde kullanılan yakıtın vergilendirilmesinde Gümrük Yönetmeliği’nin 482 nci maddesi ile 2009/46 sayılı Genelge hükümleri uygulanacağı,

 

2- Dış sefere çıkarken veya dış sefer halinde iken, gemideki yükün ağırlık itibariyle miktarının yarısından fazlasının ihraç veya transit eşyası olması şartıyla, Türk bayraklı gemilerin beraberlerinde rotasında yer alan bir Türk limanına götüreceği serbest dolasımdaki eşyayı da taşımaları durumunun, dış sefer halini bozmayacağı,

 

3- İhraç veya transit eşyası ile milli eşyanın miktar tespitinin, ilgili tasıma belgeleri ile geminin seyir jurnalleri üzerinden yapılacağı,

 

4- İhraç veya transit eşyası ile dahili kabotaja tabi eşyanın birlikte taşınmasında, 07/11/2003 tarih ve 25282 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme Tasıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün dikkate alınacağı,”

belirtilmektedir.”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek : Dış Seferde Dahili Kabotaj Eşyası Taşınması konulu Genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz