Menu

Duyurular


Dış Paydaşlar Anket Formu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 047-039 = 19/01/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/01/2009 tarih ve 225-25/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’dan İMEAK DTO’na gönderilen 12.01.2009 tarih ve 198 sayılı yazısına atfen;

 

1. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) misyonlarını, vizyonlarını, stratejik amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini orta ve uzun vadeli bir perspektifte belirlemeleri suretiyle stratejik yönetim anlayışının yaygınlaştırılmasının amaçlandığından bahisle, 13/10/2008 tarihli ve 2008/14201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2009 yılına ait Genel Yatırım ve Finasman Programı uyarınca 2010-2014 dönemini kapsayacak şekilde ve öngörülen programa uygun olarak Stratejik Plan çalışmalarının devam ettiği,

 

2. Stratejik Planlama çalışmalarında katılımcılık temel unsurlardan biri olduğundan kuruluşlarının etkileşim içinde olduğu paydaşlarının görüşlerinin de dikkate alınması, stratejik planın sahiplenilerek uygulama şansının artması ve kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi açısından önem taşıdığı,

 

Bu amaçla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Stratejik Plan çalışmaları kapsamında etkileşim içinde oldukları paydaşlarının  görüş ve önerilerine yer vermek üzere Ek’te de bir örneği sunulan dış paydaşlar anket formunun doldurularak en geç 23.01.2009 tarihine kadar yazılı ve elektronik ortamda  (apk.kiyiemniyeti@coastalsafety.gov.tr) adresine iletilmesi,

 

hususları bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Dış Paydaş Anket Formu

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz